Fazanterie de Rooie Hoeve
 Bezoekers fazanteriePalawan pauwfazantVrienden van de Fazanterie
Kasper FaunafoodHier kan uw logo komen te staan!
Vraag geheel vrijblijvend voor meer informatie over de mogelijkheden

 

De organisatie van de Fazanterie vraagt veel tijd en geld. Gelukkig weten wij ons gesteund door vrijwilligers en een actief stichtingsbestuur.

Daarnaast kan men vanaf € 40,- per jaar een fazantenpaar adopteren. Dit bedrag dekt de volledige kosten van voeding en medische verzorging op jaarbasis. Uw naam of eventueel die van uw bedrijf komt dan op de volière van de betreffende fazanten.

Uw bijdrage en alle andere giften aan de Fazanterie zijn in Nederland fiscaal aftrekbaar omdat het Ministerie van Financiën de activiteiten als tot het algemeen nut behorend heeft beoordeeld met een educatieve en wetenschappelijke waarde.

Overigens kunt u ook op andere manieren vriend van de Fazanterie worden en ons werk mee ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk en het geven van advies.

 

Sponsoring door bedrijven

Door het groeiend aantal bezoekers, het achtste jaar al meer dan 23.200 en 88.000 op de website uit 113 verschillende landen, wordt het voor bedrijven aantrekkelijk om zich in de Fazanterie aan het publiek te presenteren als sponsor. Hiervoor bestaat een op maat toe te snijden plan waarmee men financieel of door materiële ondersteuning sponsor kan worden.

Wilt u hierover meer weten, bel of mail ons. Wij willen u hierover graag nader informeren en zouden u erg erkentelijk zijn indien u ons werk mee wilt ondersteunen.

 
© 2008 Stichting de Rooie Hoeve