Fazanterie de Rooie Hoeve
 

Kleuren

Vliegende dame

Verkoop van kunst

Borststuk

Witte mond

 

Voor deze beelden is de Mondriaan regeling van toepassing. Dat betekent dat men het kunstwerk kan kopen met een aanbetaling van 20% en het resterende bedrag in maximaal 36 Renteloze maandtermijnen met een minimumbedrag van € 25 per maand. Dit is een uitstekende regeling die meer mensen in staat stelt om originele kunstwerken aan te kopen.

 
© 2008 Stichting de Rooie Hoeve