Fazanterie de Rooie Hoeve
 

Kopstudie groene kikker

Kopstudie pad

Kopstudie bruine kikker

Het nut van amfibieën

Kamsalamander

 

Het jaar van de kikker

In 2008,  het jaar van de kikker, stond deze diersoort wereldwijd in de belangstelling omdat ze in hun bestaan worden bedreigt. De kikker behoort tot groep van de amfibieën, net als de padden en de salamanders. Van de ruim 6000 soorten amfibieën zijn vanaf de jaren tachtig al 160 soorten uitgestorven. Vedrder gaat 40% in aantal achteruit en 32% wordt met uitsterven bedreigt.

Mens en industrie hebben steeds meer ruimte nodig. Maar ook een mysterieuze schimmel staat deze nuttige dieren naar het leven. Deze schimmel lijkt in verband te staan met de opwarming van de aarde. Het uitsterven van amfibieën zal met name in de tropische landen een ramp veroorzaken. Kikkers eten veel insecten en voorkomen zo grote muggenplagen. Ze houden daarmee ook tropische ziekten als malaria binnen de perken.

Ook de 16 soorten die in Nederland leven hebben het moeilijk.

 
© 2008 Stichting de Rooie Hoeve