Fazanterie de Rooie Hoeve
 

Workshop schilderen

Informatiepaneel amfibieënpoel

Affiche kamhoenders

Informatie en Educatie

Een leerzame namiddag

Affiche Wallichfazant

Informatie over vlinders

 


De Fazanterie onderhoudt met talrijke personen en instanties intensieve contacten. Deze contacten zijn wederzijds van onschatbare waarde in de verdere ontwikkeling en instandhouding van deze prachtige vogelsoort in volièremilieu.

Sommige soorten dreigen te verdwijnen, bijvoorbeeld een aantal kamhoenders, vuurrugfazanten en pauwfazanten. In goed verenigingsverband is dit op te lossen of te voorkomen. Mede om die reden is de Fazanterie aangesloten bij Aviornis International, de WPA (World Pheasant Association), EJFG (European Jungle Fowl Group) en worden intensieve contacten onderhouden met een aantal Nederlandse, Duitse, Tsjechische en Belgische kwekers die al jarenlange ervaring hebben met het houden en vermeerderen van fazanten. Uitwisselen van kennis en ervaring is van groot belang. Wij streven in onze contacten alle open- en eerlijkheid na in de informatie over het houden van deze vogels.

Ook wordt geparticipeerd in projecten die worden opgezet, zoals dat thans gebeurt bij het bewaken van de collectie kamhoenders en de Vietnamfazanten en in voorgaande jaren bij het reïntegratieproject van de Cheerfazant in Pakistan via de WPA.

 
© 2008 Stichting de Rooie Hoeve