Fazanterie de Rooie Hoeve
 

Koningspage

Bruine oorfazant

Doelstelling

Beeldentuin

 

 

Introductie

De fazanterie is in 1978 gestart met de opzet van een bijzondere collectie Phasianinae uit de orde van de Galliformes. Tot deze groep behoren de fazanten, pauwen en kamhoenders. Alle Phasianinae komen uit Azië, behalve de Congopauw (Afrika). Alle kippenrassen stammen af van een tweetal kamhoensoorten, die als wilde hoenders in Azië leven. De bedreiging in het oorspronkelijke biotoop is ernstig, waarbij 50% van deze vogels bedreigd worden. De doelstelling van de stichting de Rooie Hoeve is om de biologische diversiteit van deze soorten in een beschermde omgeving te handhaven en waar mogelijk weer terug te plaatsen in het oorspronkelijke biotoop. Alsmede de raszuiverheid en onverwantschap te beschermen.

In 1998 is de Fazanterie ondergebracht in een stichting en kregen we ook de status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI). In 2003 heeft de stichting een dierentuinvergunning gekregen. In de loop der jaren is een mooi park ontwikkeld waarin de Phasianinae beschermd worden en de populatie in andere parken versterkt. In Europa is de Fazanterie een toonbeeld van de omvang van de collectie van bedreigde soorten.

 

Op verschillende manieren, bijvoorbeeld via panelen in het park, wordt uitgelegdd dat de groep van de Phasianinae ernstig in hun voortbestaan wordt bedreigd. Wat geldt voor deze hoenders, geldt ook voor vele andere dieren en planten. In het park van de Rooie Hoeve zijn dan ook projecten gekomen die de natuur beschermen. Daarnaast worden ook activiteiten georganiseerd zoals: excursies, workshops en voorlichting. Via deze website willen wij u nader informeren over al deze activiteiten.

Wij willen u ook laten kennismaken onze projecten. Die treft u aan onder 'Projecten' in het hoofdmenu. Een van deze projecten is 'Pheasants & Arts' - een permanent wisselende expositie met originele beelden en schilderijen die te koop zijn.

Ook andere projecten van de Fazanterie, zoals het Vietnam-project, worden op deze site uiteen gezet.


Algemeen

Doel van de Stichting Fazanterie de Rooie Hoeve is het instandhouden, completeren en voor het publiek toegankelijk maken van een collectie fazanten. De Stichting heeft een publieke functie en is door het Ministerie van Financiën aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

 

Bedankt voor uw bezoek aan onze website,

 

Marianne van den Wittenboer-Jansen
Manager Fazanterie de Rooie Hoeve

 

Voorlichting

Om de kennis van en over fazanten voor het publiek beter bereikbaar te maken, wat een van de doelstellingen is, wordt vanuit Fazanterie de Rooie Hoeve veel aandacht aan voorlichting gegeven. Dit houdt de volgende activiteiten in:

 

Informatiecorner

In de informatiecorner zijn een bibliotheek met boeken en tijdschriften over fazanten, een diapresentatie, folders en informatiepanelen.

 

Het uitgeven van folders over fazanten

Voor de starters in het houden van fazanten zijn enkele specifieke folders gemaakt die o.a. informatie geven over voeding en verzorging van fazanten, de verschillende soorten en de opfok van jonge kuikens.


Het organiseren van rondleidingen in de fazanterie

Veel organisaties bezoeken de Fazanterie in het kader van hun (educatief) jaarlijks uitstapje.

 

Een telefonische helpdesk

Per telefoon kan men direct gratis informatie ontvangen over allerlei vragen betreffende de verzorging van fazanten. Bij ongelukken of ziekten met fazanten is direct deskundige informatie beschikbaar.

De helpdesk is bereikbaar onder nummer 0413 224102.

 
© 2008 Stichting de Rooie Hoeve