Fazanterie de Rooie Hoeve
 
Eieren


Broedkamer

Broedprogramma 
Buddy

 


Kasper Faunafood

 

Algemeen

Helaas hebben we met ingang van 2015 moeten besluiten nog maar een beperkt aantal fazanten uit te broeden.Dit door de verminderde vraag naar fazanten en de beperkte tijd die beschikbaar is. Fazanten of kuikens die van te voren besteld zijn, proberen we wel te broeden. In het broedseizoen is het mogelijk eieren te reserveren. U kunt ook op zaterdagochtend bellen wat er ligt.

 

De broedmachines

Het broeden gebeurt in een speciale broedruimte waarin drie automatische broedmachines van GRUMBACH staan opgesteld. Na het uitkomen gaan alle kuikens gedurende 5 tot 6 weken in een aparte opfokruimte die constant op 25°C gehouden wordt. Enkele compartimenten zijn 32°C. De broed- en opfokruimten zijn zo gemaakt dat deze te bezichtigen zijn.

Het uitgebalanceerde voer wordt zelf samengesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van de producten van KASPER FAUNAFOOD.

Jaarlijks worden de resultaten van het broedprogramma vastgelegd in een vergelijkend overzicht met voorgaande jaren. Daarnaast wordt gezocht naar de oorzaken van niet-bevruchting, uitkomst en sterfte van jonge vogels.

 
© 2008 Stichting de Rooie Hoeve