Fazanterie de Rooie Hoeve
 

Himalaya glansfazant

Dierentoren

Natuur en milieu

 

 

Educatieve activiteiten

Door educatieve natuur- en milieuactiviteiten heeft Fazanterie de Rooie Hoeve meer vorm en inhoud gekregen. Dat is een bewuste keuze geweest en deze ontwikkelingzal worden voortgezet.

Zo is een poel aangelegd waarin o.a. talrijke salamanders en kikkers zijn geboren. Een bloemenweide is ingezaaid met 34 akkerplanten, een waar eldorado voor vlinders, libellen en insecten. Kinderen mogen met een vlinderkaart vlinders zoeken. Voor de oudere kinderen is een fazantenspeurtocht uitgezet.


Er is ook een dierenhotel gebouwd van allerlei gebruikte materialen. Daarin bevindt zich een egelburcht die tevens onderdak biedt aan kikkers, padden en allerlei schaduwbeestjes, zoals pissebedden en duizendpoten. Daarnaast een hommelhuis, een metselbijtjesflat en een voedervogelplank. Bovenop de beestentoren is een vogel- en vleermuiszolder. Verder liggen er enkele houtwalletjes die een uitstekende schuilplek vormen voor kleine zoogdieren, en gestapelde stenen en pannen voor o.a. hagedissen, padden en slakken.


De vlinderwei in de zomer

Op diverse plaatsen hangen nestkastjes die door veel verschillende vogelsoorten gretig gebruikt worden. Meer dan 30 soorten vogels zijn in de Fazanterie waargenomen. Daaronder zijn de boomklever, winterkoning, grauwe vliegenvanger, ijsvogel, diverse meesjes, gekraagde roodstaart, etc.

Op diverse plaatsen zijn keramische potten aangebracht voor o.a. vlinders, oorwormen en lieveheersbeestjes. Deze zijn niet alleen decoratief maar dragen ook bij aan het verrijken van de natuur.

 

Bedrijfsvoering fazanterie

De bedrijfsvoering van deFfazanterie wil zo veel mogelijk aansluiten bij een milieuvriendelijke en ecologisch verantwoorde richting. Hiertoe zijn tal van maatregelen genomen. Door het participeren in diverse projecten die zich richten op de bedreigde fazantensoorten levert de Fazanterie een actieve bijdrage aan het in stand houden van de genetische bronnen. Hiervoor worden gegevens beschikbaar gesteld aan het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, te raadplegen via  www.absfocalpoint.nl. Andere belangrijke onderdelen van dit beleid zijn:

  • er worden zo veel mogelijk gebruikte materialen toegepast; dat geldt o.a. voor stenen, hout en verhardingen;
  • er wordt gekozen voor duurzame en zo veel mogelijke natuurlijke materialen naast energiezuinige toepassingen;
  • het afval wordt strikt gescheiden en zo mogelijk voor hergebruik aangeboden of gecomposteerd;
  • er wordt alleen groene stroom gebruikt;
  • voor de koffie die wordt geschonken is een eerlijke prijs betaald via Max Havelaar;
  • van de opbrengst van kunst uit het buitenland gaat 5% naar Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties;
  • de Stichting Fazanterie de Rooie Hoeve of de leden van het management zijn actief of steunend lid van diverse milieu- en dier/vogelbescherming organisaties;
  • de Stichting Fazanterie de Rooie Hoeve is een open en lerende organisatie die adviezen zeer ter harte neemt wanneer deze een bijdrage leveren aan de hiervoor genoemde uitgangspunten.
 
© 2008 Stichting de Rooie Hoeve