Fazanterie de Rooie Hoeve
 


InfokastGrouseANBI
Fazanterie de Rooie Hoeve
is lid van:

Aviornis Nederland

World Pheasant Association Benelux

European Junglefowl Focus Group

Czech club of breeders of pheasants, waterfowl and doves

IVN Nederland

Levende Have

Natuurmonumenten

TRV Bernheze

Vlinderstichting

Wereld Natuur Fonds

 

Pheasants of the World


 

Introductie

De Fazanterie is door de Belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat levert een belastingvoordeel op bij giften en erfenissen. Het resultaat is dat een groter deel van het geschonken geld terechtkomt bij het beoogde doel.

 

1. Gegevens van de ANBI

Naam: Stichting De Rooie Hoeve,
   ook wel bekend als Fazanterie De Rooie Hoeve
BSN: 807070099
Adres: Stoppelveldseweg 1 5473 RR Heeswijk-Dinther


2. Doelstelling van de ANBI

De Fazanterie herbergt een van de grootste collecties phasianinae in Europa. Deze collectie is voor het publiek toegankelijk.
Doel van de Stichting is om alle soorten van deze prachtige vogels te conserveren. In de volières van het vogelpark kunt u naast fazanten, ook kamhoenders en pauwen bewonderen.
Op onze website is informatie te vinden over deze vogels, vogelparken, vogelteelt en ornithologie. In de afgelopen 35 jaar is met het collectioneren van deze dieren heel veel ervaring opgedaan.
Naast de collectie fazanten treft u in de Fazanterie een permanent wisselende expositie van kunst met o.a. originele beelden en schilderijen die te koop zijn.
Daarnaast is er een Japanse tuin aangelegd.


3. De hoofdlijnen van het beleidsplan

De collectie fazanten vormt natuurlijk de hoofdmoot voor de bezoekers. Hier volgt een opsomming van de verschillende activiteiten en bezienswaardigheden.
Op de website wordt uitgelegd en getoond wat deze activiteiten inhouden.


4. De bestuurders en hun functie

Bestuur per 8-1-2014:

Voorzitter/penningmeester: L.A.M. (Bart) van schijndel
Lariestraat 18A, 5473 VL Heeswijk-Dinther
tel. 0413 - 29 39 64

Secretaris: T.H. (Theo) Coense
Veedijk 11, 5258 SV Berlicum
tel. 06 - 53 70 55 36

Lid: M.A.H. (Mia) Lemmens
Heunpark 41 35, 5261 WE Vught

Lid: T.G.H. (Teun) van de Braak
Sloetstraat 39, 6821 CN, Arnhema

5. Het beloningsbeleid

Statuten, artikel 4, lid 5:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Geen enkele bestuurslid heeft sinds de oprichting een beloning ontvangen. Van het recht op vergoeding van gemaakte onkosten heeft geen enkel bestuurslid lid ooit gebruik gemaakt.

De directie ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden.

Vrijwilligers ontvangen een bescheiden vrijwilligersvergoeding.

6. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2013 is de fazanterie geopend geweest tussen 1 mei en 30 september van donderdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Er waren in dat jaar ± 1.700 bezoekers.
In 2014 is de fazanterie geopend geweest tussen 1 mei en 30 september op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Er waren in dat jaar ± 1.200 bezoekers.
In 2015 is de fazanterie geopend geweest tussen 1 mei en 30 september op zaterdag en zondag en op afspraak Er waren in dat jaar ± 1.100 bezoekers.


7. Financiële verantwoording

 
© 2008 Stichting de Rooie Hoeve